Pop Ràpid

PopRapid

Selecció de capítols amb la presència de l’Òscar
TEMPORADA 1 – CAPíTOL 1

Sèrie de televisió /
Serie de televisión /
TV Show

Productores: Cassette Films / Moiré Films   

Project Date: 2012-2013

Personatge / Personaje / Character: Òscar
Capítols / Capítulos / Episodes
T1 - 1, 2, 3, 6, 8, 12, 13
T2 - 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13